Sertifikat

Müxtəlif elmi-texniki tədbirlərdə - olimpiada, konfrans, simpoziumlarda xüsusi biliyi ilə fərqlənən şəxslərin əməyini qiymətləndirmək məqsədilə serifikat və diplomlar verilir. Bu diplom və sertifikatlar elmi-texniki və təhsil müəssisələrinin fikrini bəyan edən rəsmi sənəddir. Hər hansı bir sahədə öz sözünü deyən, fəqrlənən şəxslərə verilən bu sertifikatlar öz hüquqi qüvvəsini itirmir. Müxtəlif ölçü və dizaynda hazırlanan diplom və sertifikatlar əhatə etdiyi elm sahəsinə uyğun dizaynda tərtib olunaraq təltif olunan şəxsin məlumatlarını özündə əks etdirir.

Sizə sertifikat və diplomlarınızın hazırlığını peşəkar dizaynerlərimizə əmanət etməyi tövsiyə edirik.

Xərc kalkulyatoru

0
cost-calc

İşlərimiz

our-workour-work
our-workour-workour-work
our-workour-work
slider-image
slider-image
slider-image
slider-image
slider-image